Gebruiksvoorwaarden

De website www.nautin.nl wordt door stichting Nautin ter beschikking gesteld aan donateurs en geïnteresseerden onder de navolgende voorwaarden.
Onder donateurs wordt ook verstaan leden van de daarvoor aangewezen sponsororganisaties.

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

De bezoeker van deze website accepteert de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Stichting Nautin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt of mede-veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website.
Dit betreft ook de op deze website aanbevolen software. Gebruik hiervan geschiedt volledig op eigen risico (en, waar van toepassing: op kosten) van de gebruiker.
Ook aanvaardt Nautin geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe websites waarheen vanuit deze website wordt verwezen.

Beschikbaarheid van de website

Stichting Nautin geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van de website en de daarop voorkomende informatie. Informatie kan zonder vooraankondiging al dan niet permanent van de website verdwijnen.

Fouten, onjuistheden, niet actuele informatie

Hoewel de inhoud van de gegevens op de website met zorg wordt op- en samengesteld, kunnen er toch fouten en feitelijke onjuistheden optreden. Ook kan informatie niet meer actueel zijn. Stichting Nautin aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt of mede-veroorzaakt door onjuistheden op deze website.

Auteursrechten

Stichting Nautin maakt naar beste weten uitsluitend gebruik van materiaal (tekstueel en foto’s) waarvan stichting Nautin het recht van publicatie heeft verworven. Mochten onbedoeld toch rechten worden geschonden, maakt u ons daarop dan attent. U kunt dit melden via het mailadres info@nautin.nl.
Nautin presenteert verder ook diverse types van software. Sommige van deze software applicaties mogen gratis gebruikt, gekopieerd, gewijzigd en doorgegeven worden, andere niet of alleen onder bepaalde voorwaarden. De gebruiker van deze software is te allen tijde zelf verplicht zich te informeren betreffende diens respectievelijke gebruikers-, kopieer- en wijzigingsrechten en hieraan gerelateerde voorwaarden, alvorens de software te gebruiken.

Overname van inhoud van de website

Het overnemen van gegevens van deze website is alleen toegestaan met bronvermelding ("www.nautin.nl" met vermelding van datum van publicatie).
Het "deep-linken" naar deze website is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. Wanneer het deep-linken naar oordeel van stichting Nautin onjuist geschiedt, zullen wij de andere partij verbieden gebruik te maken van onze gegevens. Er wordt geen garantie gegeven dat deep-links in dezelfde vorm blijven werken.

Login-gegevens van de website

Inlog-gegevens voor de Nautin-website zijn strikt persoonlijk. Het vertrekken van deze login-gegevens aan derden is niet toegestaan.
De Nautin-services en -gegevens die uitsluitend voor donateurs bestemd zijn en pas bereikbaar na inloggen, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Doorgeven of verkopen van deze gegevens en producten aan derden is nadrukkelijk niet toegestaan.

Deep-links

Op de website staan soms "deep-links" naar andere websites. Dit gebeurt altijd met bronvermelding. Het is geenszins de bedoeling deze informatie als “eigen” informatie te tonen.
Mocht u van mening zijn dat het deep-linken naar uw website op onjuiste of onterechte wijze geschiedt, stelt u ons dan hiervan op de hoogte via: info@nautin.nl.

Technische aspecten

Deze website plaatst tijdens uw bezoek tijdelijk enkele cookies op uw computer; na afsluiten van uw browser zijn deze cookies weer verwijderd. Er hiermee wordt geen informatie over u verzameld. Voor dit type "cookies" behoeft geen toestemming aan de gebruiker te worden gevraagd.
De website bevat, naar beste weten, geen virussen of andere "malware". Garanties hierover kunnen echter niet worden gegeven.

Stichting Nautin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische problemen bij of in de apparatuur van de bezoeker, die mogelijk veroorzaakt zijn door het bezoek aan onze website.