Nieuws

Pas op neervallend puin in de Noordzee

Gepubliceerd op: 07 jun 2024


Noordzee: lancering sonderingsraketten vanaf pos. 55-46,00N 003-22,70E en waar komen de resten neer?

1.Tussen 15 Juni en 30 augustus aanstaande zal een viertal raketten gelanceerd worden vanaf
positie 55-46,00N 003-22,70E.
2.Het type lancering betreft een verticale lancering van sondeerraketten, gelanceerd vanaf een
daarvoor uitgerust schip die voor anker zal liggen op bovengenoemde positie.
3.Één van de vier raketten zal in westelijke richting gelanceerd worden met een ballistische baan
en een maximale reikwijdte van 53,5 km.
4.De overige drie raketten zullen in westelijke richting gelanceerd worden, waarbij de afdaling via
een parachute systeem geschiedt.
5.Men verwacht dat alle raketten, parachutes en eventueel ruimtepuin terecht zullen komen in de
Noordzee in een gebied binnen de volgende posities:
56-08,00N 002-24,00E
56-08,00N 004-00,00E
55-24,00N 004-00,00E
55-24,00N 002-24,00E
6.Ten tijde van de lanceerperiode zijn de omgeving rondom de lanceerpositie én het onder punt 5
genoemde gebied zeer gevaarlijk. Om deze reden wordt alle scheepvaart dringend verzocht beide
locaties tijdens de lanceerperiode te vermijden.
7.Omdat de lanceringen weersafhankelijk zijn, zal het uiteindelijk moment van lanceren alsmede nadere lanceerinformatie via meerdere kanalen verkondigd worden, te weten; de Britse MSI-
service (vanaf 5 dagen voor lanceringen), de Britse kustwacht (VHF en MF) en Nederlandse kustwacht (NAVTEX, vanaf 7 dagen voor lanceringen).
8.Een bewaak- en monitoringsvaartuig zal aanwezig zijn in de lanceeromgeving.

Staande mastroute - Groningse brug defect

De staande mastroute van Lauweroog naar Delfzijl is gestremd.

De Visserbrug in Groningen is defect. 

Echter 5, 6 en 7 juli is er doorvaart mogelijk.

Gepubliceerd op: 14 juni 2024

Lees verder

Pas op neervallend puin in de Noordzee

Noordzee: lancering sonderingsraketten vanaf pos. 55-46,00N 003-22,70E en waar komen de resten neer?

Gepubliceerd op: 7 juni 2024

Lees verder

Vaarregels op het Duitse Wad

Pieter van Kuppenveld, heeft de vaarvoorschriften voor Duitsland op een rijtje gezet. Verplichte kost voor wie het Duitse Wad op wil. Duitsland kent richtlijnen/eisen voor de uitrusting aan boord. Daarbij moet bedacht worden dat in Duitsland de Waddenzee zeegebied is en geen binnenwater zoals in Nederland. Daar gelden dus andere eisen.

Gepubliceerd op: 24 mei 2024

Lees verder

Doorgangen Windpark WindplanBlauw en Fonteinkruid-bos

Betonde vaarwegen

Werk met de Nautin boeien de kaart bij!

Gepubliceerd op: 10 mei 2024

Lees verder

Meer nieuws >>