Open CPN op Laptop

Met Windows of Mac OS

Instructies voor OpenCPN 5:

Aansluiten GPS muis

                                            

 

 


In deze instructie sluiten we een GPS aan


Om je eigen positie te kunnen zien moet een GPS-signaal worden ontvangen.
Hoe? Dat leggen we hier u

Voor Mac OS: zie vanaf pagina 8


GPS aansluiten


We gaan er hier van uit dat je aan boord geen GPS ontvanger hebt.
Misschien is die wel aan boord, bijvoorbeeld omdat een GPS deel uitmaakt van je navigatiesysteem.
Dan moet je zorgvuldig en veilig een verbinding maken tussen dat systeem en je laptop. Ga daarvoor naar de zesde instructie.

Bij de aanschaf van een GPS-muis met USB aansluiting wordt installatie software meegeleverd.
Meestal is er ook een Prolific USB-to-Serial COM Port driver bij. Volg de instructies bij de installatie op de laptop!

Deze scoorde goed, maar er zijn vele andere op internet te vinden.
Prijs van een paar tientjes (die ‘t ook goed doen) tot heel veel.

Check of je de laatste driver voor je GPS hebt (google op merk en type).

 

GPS in OpenCPN verbinden


Open OpenCPN     en ga naar Opties en Verbindingen

Ga naar Nieuwe verbinding configureren
Kies Voeg verbinding toe
Kies Serieel.
Klik bij Datapoort op de V . Een uitklap menu laat zien welke poort USB-to-Serial Comm Port is en klik daarop
klik op pijltje in Baudrate en kies (meestal) 4800
lees daarvoor de gebruiksaanwijzing
Kies Accepteer alleen onderstaande strings
Vervolgens Toepassen en OK 

 

 

NB:    Venster Verbindingen

Als alles werkt is onderstaande niet nodig.


Maar als er geen reactie komt is het nodig te weten of de laptop wel een signaal van de GPS-muis ontvangt
Soms wordt er met de GPS-muis een eigen “viewer” meegeleverd. Na installatie daarvan heb zijn er wat tools om te zien welke signalen binnenkomen en kan je er eventueel gefilterd worden (niet doen zonder kennis)
Er zijn ook losse viewers op te halen zoals bijvoorbeeld: VisualGPSView (gratis)

 

Om het signaal van de GPS te zien in OpenCPN  

debugvenster


OpenCPN werkt!


Na voltooiing van deze instructies heb je nu;
een handig navigatie programma,
een zelf up-to-date te houden kaart,
de actuele boeien-posities van de Nautin website,
je positie is bekend door de aangesloten GPS ontvanger.

Speel er mee zodat de icoontjes en menu’s en het gebruik van de rechtermuis knop inhoud krijgen.


Instructie 7 toont hoe je wind en stromingsinformatie kunt ophalen en importeren in OpenCPN


GPS-muis voor OpenCPN op Macbook

Bij aanschaf van een GPS-muis goed onderzoeken of die werkt met de Mac!
Als een driver niet werd meegeleverd kijk dan eerst op de site van Prolific Mac Drivers external_link

 

Download, unzip en installeer de driver

Sluit daarna de muis aan.
Wacht totdat de meestal aanwezige LED het signaal geeft dat er satellieten ontvangen worden.

GPS-muis voor OpenCPN op Macbook


In OpenCPN moet straks aangegeven worden naar welke “poort” gekeken moet worden.
De poort op een Mac opzoeken gaat als volgt:

 

Tik achter de prompt: ls/dev/tty*

GPS-muis voor OpenCPN op Macbook

Er wordt een lijst getoond en waarschijnlijk ook deze:

/dev/tty.usbserial-1460                               /dev/ttyt1

De poort waar straks in OpenCPN naar verwezen moet worden heet in dit voorbeeld
/dev/tty.usbserial-1460

GPS-muis voor OpenCPN op Macbook


Start OpenCPN en Kies via het wieltje Verbindingen
en kies in dat scherm Voeg verbinding toe.
Kies in het volgende scherm serieel en tik in “datapoort” /dev/tty.usbserial-1460 Klik op Toepassen
In het dan geopende venster staat een vinkje voor inschakelen. Zet een vinkje in Toon NMEA debug- venster dan opent een venster met de NMEA zinnen. Om dit venster te sluiten klik het vinkje bij Toon


Ten teken dat OpenCPN GPS-data ontvangt knipperen rechtsboven de drie groene balkjes  
 

OpenCPN-instructiebladen

1. Installeren van OpenCPN
2.0 Je eerste kaarten
2.1 Gebruik van kaartgroepen
2.2 Meer gratis kaarten
3. Nautin Kaart-downloaders
4. Boeien, dieptes, bedieningstijden
5. Aansluiten GPS-muis
6. Gribfiles, stroming
7. Kaarten met bodemprofiel
7.1 Nautin kaarten met Bodemprofiel
8. Meer hardware
9. OpenCPN voor Android of Linux
10. Satellietfoto's in OpenCPN