Open CPN op Laptop

Met Windows of Mac OS

Instructies 3:  Kaart-downloader voor Nautin-producten

 

 

 

 

Inladen van door Nautin verzamelde gegevens

In deze instructie leggen we uit hoe je kaart-downloader kan gebruiken om de door Nautin
verzamelde gegevens op te halen.

Eenmaal ingesteld kun je de volgende gegevens naar keuze eenvoudig inladen;
- het actuele bestand met boeien en dieptes,
- bedieningstijden van bruggen en sluizen,
- diverse soorten door Nautin gemaakte kaarten. Zie ook instructie 7
Het gaat om een eenmalige instelling.

Als je hierna de kaartdownloader weer gebruikt hoef je deze niet opnieuw in te stellen zoals je nu
bij Kaart-downloader instellen gaat doen. Het programma onthoudt wat je gedaan hebt en waar je de files geplaatst wil
hebben. 

Nautin informatie downloaden met de Kaart-downloader

Ga via ‘t wieltje naar Kaarten en kies Kaart-downloader
Klik op Nieuwe catalogus toevoegen
Kies Aangepast

 

Kaart-downloader instellen

 

Vul een Naam in, bijvoorbeeld Nautin
type in het vak URL:
https://www.nautin.nl/opencpn/email/nautin-small.xml

email: het e-mailadres waarmee is ingelogd, maar i.p.v. @ type dan -a- zie voorbeeld
hierboven

Type in vakje Kaartmap C:\ProgramData\opencpn
Klik daarna op OK

Je krijgt hiermee alles te zien.
Zie blad 7 voor meer instellingen met vooraf ingestelde selecties.

Voor MacOS neem je kaartmap:
bibliotheek\preferences\opencpn

 

In het volgende scherm: Klik op Bijwerken
(onderaan)
Daarna op Download kaarten (bovenaan)

 

 

Actuele boeien informatie downloaden en bijwerken

Dan komt dit scherm tevoorschijn.
Selecteer de door jou gewenste items.

Boeien, RWS-bruggen, Dieptes, User Icons ( =boeisymbolen)
moeten in de kaartmap C:\ProgramData\opencpn komen te staan
Je kunt ook alleen de kaarten selecteren.
Die mogen ook in C://kaartenOCPN worden geplaatst.
Maak je geen zorgen over “Out of date”.

Dat wijzigt in “Bijgewerkt” als je klikt op
Geselecteerde kaarten downloaden en wacht tot het aantal
aangevinkte items is gedownload.

Klik op Toepassen
En daarna op OK

Nu OpenCPN sluiten
En daarna weer openen

 

 

Nautin biedt een aantal kaartdownloaders.

 

Voor donateurs LET OP: neem het emailadres dat bij Nautin bekend is en voor de @ tik je -a- 

https://www.nautin.nl/opencpn/emailadres/nautin.xml
Zodra je op het tabblad download kaarten klikt , krijg je alle te downloaden items te zien.
https://www.nautin.nl/opencpn/emailadres/nautin-small.xml
Zodra je op het tabblad download kaarten klikt , krijg je alleen de items tonnen, dieptes en RWS
bruggen en User Icons te zien.
https://www.nautin.nl/opencpn/emailadres/nautin-kaarten.xml
Zodra je op het tabblad download kaarten klikt , krijg je alle te downloaden kaarten te zien.
 

Voor niet-donateurs


https://www.nautin.nl/opencpn/nautin.xml.
Je krijgt dan wel alle kaarten, dieptes en bruggegevens maar niet de tonnen.
De tonnen zijn alleen voor Nautin-donateurs en sponsorleden

Waar staat wat

Windows
In C:\ProgramData\opencpn moet een map layers en een map UserIcons staan. In de
map layers moeten de data van de boeien en bruggen en dieptes staan. De map
UserIcons bevat de boeisymbolen. OpenCPN kan ze alleen tonen als de symbolen op
deze plaats in de directory staan.


MacOS
De zojuist opgehaalde bestanden moeten staan in bibliotheek>preferences>opencpn.
Ook voor MacOS geldt dat de map layers en de map UserIcons hier gevuld moeten
zijn.
Is er bij het downloaden iets verkeerd terecht gekomen, herstel het dan nu.

Maar de hierboven opgehaalde kaarten, die Nautin aanbiedt, kunnen beter in
de map KaartenOCPN geplaatst worden. Dat zullen we in instructie 7 doen.


 

 

1. Installeren van OpenCPN
2.0 Je eerste kaarten
2.1 Gebruik van kaartgroepen
2.2 Meer gratis kaarten
3. Nautin Kaart-downloaders
4. Boeien, dieptes, bedieningstijden
5. Aansluiten GPS-muis
6. Gribfiles, stroming
7. Kaarten met bodemprofiel
7.1 Nautin kaarten met Bodemprofiel
8. Meer hardware
9. OpenCPN voor Android of Linux
10. Satellietfoto's in OpenCPN