Open CPN op Laptop

Met Windows of Mac OS

Instructies voor OpenCPN 4:

Downloaden van actuele boeienposities

                                   

 

 

In deze instructie halen we de actuele posities van boeien op vanaf de Nautin-website

 

Voor de veiligheid en de rust aan boord het advies: zet de boeien op hun actuele positie. Dat voorkomt stress!

Nautin levert daarvoor up-to-date gegevens.

Naast boeienposities kunnen ook dieptes, bruggen en sluizen met hun gegevens en zelfs Nautin-kaarten worden opgehaald.

 

 

Nautin Boeien Downloaden

 

 

 

Boeien worden regelmatig verlegd, vooral op stromend water.

Om de boeienposities te kunnen downloaden moet je donateur zijn of lid van een van de sponsorverenigingen.

Log in via de homepage van Nautin. Klik op Navigatie 
-> knop Actuele boeienposities
-> knop voor Open CPN
Hier vind je de meer uitgebreide instructie terug van wat hier wordt behandeld.

 

 

 

Actuele boeien informatie downloaden en bijhouden

Up-to-date houden van de boeien bestanden op de laptop gaat
gemakkelijk met de “Kaart-downloader”
( zie instructie 3)

Ga via ‘t wieltje naar Kaarten en kies Kaart-downloader
Klik op Nieuwe catalogus toevoegen
Kies Aangepast

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart-downloader instellen


Vul een Naam in, bijvoorbeeld Nautin boeien type in het vak URL:
https://www.nautin.nl/OpenCPN-instructiebladen/email/nautin-small.xml

email: het email adres waarmee is ingelogd maar ipv @ type dan -a-    zie voorbeeld hierboven

Type in vakje Kaartmap    C:\ProgramData\opencpn

Klik daarna op OK

Voor MacOS neem je kaartmap: bibliotheek\preferences\opencpn


In het volgende scherm:
Klik op Bijwerken (onderaan)

Daarna op Download kaarten (bovenaan)

 

 

 

 

 

Actuele boeien informatie downloaden en bijwerken


Dan komt dit scherm tevoorschijn.
Selecteer de gewenste items.

Behalve de boeienposities zijn ook bedieningstijden bruggen en minst gelode dieptes van vaarwege op te halen.

Klik op
Geselecteerde kaarten downloaden
Wacht tot alles is opgehaald
Status “Out of date”wijzigt in “Bijgewerkt”.

Klik op Toepassen (heb geduld)

En daarna op OK

Nu OpenCPN sluiten En daarna weer openen

Items en naamgeving kunnen wijzigen

 

 

Waar staat wat

Windows
C:\PrograData\opencpn is een verborgen bestand en kan je zichtbaar maken door met de verkenner
naar tabblad beeld te gaan en verborgen items aan te vinken.

In C:\ProgramData\opencpn moet een map layers en een map UserIcons staan. In de map layers moeten de data van de boeien en bruggen en dieptes staan. De map UserIcons bevat de tonsymbolen. OpenCPN kan ze alleen tonen als de symbolen op deze plaats in de directory staan.

MacOS
De zojuist opgehaalde bestanden moeten staan in bibliotheek>preferences>opencpn. Ook voor MacOS geldt dat de map layers en de map UserIcons hier gevuld moeten zijn.

Is er bij het downloaden iets verkeerd terecht gekomen herstel het dan nu.

Maar de in de vorige sheet opgehaalde kaarten die Nautin aanbiedt, kan je beter in de map KaartenOCPN plaatsen. Dat zullen we in instructie 6 doen.

 

 

 

 

Toon de Boeien met een kaartlaag


OpenCPN is weer open
Klik in de linker werkbalk op het mapje en kies Kaartlagen

In dit voorbeeld zijn
Alle Nautin boeien, en ook Dieptes en RWS –bruggen opgehaald.

Door op een oog te klikken kan
de informatie aan -of uitgezet worden. Ga uit dit menu door op OK te klikken

Met Toon namen zie je direct de namen van de
Boeien op de kaart.

Klik met de recher muisknop op het scherm.
Kies uit Kaartgroepen voor het kaartbestand GSHHG.
In dit kaartbestand worden nooit boeien getoond,

Maar als in het mapje in Kaartlagen de boeien en dieptes aanstaan (geen rood kruis door het oog) worden de actuele boeienposities getoond.

 

 

 

 

Toon de boeien met een kaartlaag

OpenSeamap toont geen boeien als matig is ingezoomd.
Als je OpenSeamap verder inzoomt komen ook de
boeien van OpenSeamap in beeld.

Zet het aan en er wordt over het kaartbeeld wordt een kaartlaag met de boeien getoond.

De grootte van de boeien kan je instellen door onder Opties > Gebruikersinterface > Schaalfactor kaartobjecten aan te vinken -> toepassen ->ok
Dan worden schuifbalkjes zichtbaar om “boeien”
of “eigen schip” groter of kleiner te maken.

 

 

 

 

 

Kaarinformatie aan- of uitzetten


De Nautin-boeien worden in de kaart geprojecteerd over de bestaande kaart. Als de kaart boeien bevat zie je die
dus dubbel. Als het een vectorkaart is, kan je informatie en dus ook de boeien uitzetten.
Klik rechtsonder op de hamburger en zet weergave optie op Gebruiker Standaard of Basis.

 

 

 

Kik op het wieltje -> Kaarten -> Verctorkaartweergave
Selecteer wat je wilt zien of weghalen.
Toepassen -> OK

 

 

 

 

Informatie over een boei


Dit een voorbeeld van de
Nautin Waddenzee Hydrografische achtergrond kaart.
( zie instructie 3 Kaarten downloaders )
Met de kaartlagen zijn de Nautin boeien geactiveerd.

‘Klik met de rechter muisknop op een Nautin boei. Je krijgt dan alle informatie waaronder het nummer van de boei te zien.

Onder Eigenschappen vind je nog iets meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeien   informatie bijwerken


Ga regelmatig terug naar de
Kaart-downloader
Kies catalogus Nautin boeien,
Klik op Bijwerken

Klik op tabblad Download kaarten
en Geseleceere kaarten downloaden
-> Toepassen->OK,

 

 

 

 

 

Doe dit in ieder geval voor een vaartocht over t wad!

 

Instructie 2.2. laat zien hoe je kaarten van RWS kunt ophalen. De kaart van Zeeland wordt wekelijks ge-update.
Met bovenstaande instructie zorg je dat je actuele kaarten van het wad (Nautin) en van Zeeland gebruikt.


 

OpenCPN-instructiebladen

1. Installeren van OpenCPN
2.0 Je eerste kaarten
2.1 Gebruik van kaartgroepen
2.2 Meer gratis kaarten
3. Nautin Kaart-downloaders
4. Boeien, dieptes, bedieningstijden
5. Aansluiten GPS-muis
6. Gribfiles, stroming
7. Kaarten met bodemprofiel
7.1 Nautin kaarten met Bodemprofiel
8. Meer hardware
9. OpenCPN voor Android of Linux
10. Satellietfoto's in OpenCPN