OpenCPN op Laptop

Met Windows of Mac OS

Instructies voor OpenCPN 2.1:
kaartgroepen

 

 

 

 

Gebruik van kaartgroepen

OpenCPN heeft een mogelijkheid om beschikbare kaarten in groepen te tonen.
Dat is handig om bijvoorbeeld alleen een kaart van de Noordzee te tonen of alleen het Kanaal
of ze samen beschikbaar te hebben.
We gaan nu de twee kaarten die we al hebben in groepen opslaan zodat we ze daarna
onafhankelijk van elkaar op het bureaublad kunnen tonen.
Het voordeel van kaartgroepen is dat je met de rechter muisknop een uitklap menu krijgt en
onder kaartgroepen kan aangeven welke kaart OpenCPN moet tonen. 

Kaartgroepen

 

De inhoud van een kaartgroep kan één of meer kaarten
omvatten.
In dit voorbeeld maken we voor elke kaart een groep.
Open OpenCPN en ga via Opties (Gereedschap of wieltje) naar
Kaarten 

 

Kaartmap vullen

 

Klik op Nieuwe groep en tik in het pop up
venstertje: NoordzeeOSM en OK

Kies nu in het venster daarboven (Alle
beschikbare kaarten) NoordzeeOSM en
dan daarnaast op Toevoegen

Herhaal dit: Nieuwe groep, tik in: GSHHG,
kies in het bovenste venster GSHHG en klik
Toevoegen en

klik op Toepassen.
Nogmaals… heb geduld. Geen acties meer
te zien? Klik dan op OK

 

Kaartgroepen 2

Als je na de vorige actie op OK hebt geklikt ben je weer in het kaartvenster

Onder je rechter muisknop zie je nu “Kaartgroepen

Je kan “alle actieve kaarten” kiezen of alleen “GSHHG” of alleen “Noordzee”.

In de loop van de tijd verzamel je steeds meer kaarten.
Die worden allemaal geladen als je “alle actieve kaarten” kiest.
Dat is erg zwaar voor de laptop en wordt erg onoverzichtelijk.

Door de kaarten steeds in herkenbare mappen te plaatsen kan je ze als enkele kaart gebruiken of ze
samen met andere kaarten in een kaartgroep plaatsen.

 

In instructie 2.2 zullen we uit OpenSeaMap en andere bronnen voor gratis kaarten
ophalen. We zullen die steeds in een eigen kaartgroep plaatsen.

Als je instructie 3 behandelt de verschillende kaart-downloaders die Nautin
aanbiedt.

Daarna kan je eenvoudig de meest actuele boeienposities in OpenCPN
importeren.
Zie daarvoor instructie 4: Boeienbestanden in OpenCPN

OpenCPN-instructiebladen

1. Installeren van OpenCPN
2.0 Je eerste kaarten
2.1 Gebruik van kaartgroepen
2.2 Meer gratis kaarten
3. Nautin Kaart-downloaders
4. Boeien, dieptes, bedieningstijden
5. Aansluiten GPS-muis
6. Gribfiles, stroming
7. Kaarten met bodemprofiel
7.1 Nautin kaarten met Bodemprofiel
8. Meer hardware
9. OpenCPN voor Android of Linux
10. Satellietfoto's in OpenCPN