Open CPN op Laptop

Met Windows of Mac OS

Instructies voor OpenCPN 6:

Gebruik van Grib-files voor wind en stroming

                                       

 

 


In deze instructie halen we Grib-files op voor wind- en stroomvoorspellingen

 

 

 

We gaan daarmee de windverwachting op de kaart tonen.

Klik op wieltje en dan op Plugins.
Zorg ervoor dat in de plugins de GRIB-plugin een vinkje heeft bij
Ingeschakeld

Klik op de tekst onder GRIB 4.1
klik op voorkeuren en kies in het menu zoals op de figuur is
aangegeven,
Kies gewenste tijd-optie

Gebruik steeds actuele gegevens. Volg deze instructie dus “iedere” dag dat je op het water bent.

 

In de linker werkbalk staat het symbool voor Grib-files Klik erop dan komt deze werkbalk in beeld:

Via het @ symbool kan je Grib-files van Saildocs of Zygrib ophalen. Hier kiezen we voor Zygrib op de laptop

te installeren en niet het @ symbool te gebruiken.

De volgende werkwijze omzeilt het aanmaken van een account en (!) geeft de mogelijkheid Grib-files te zien

zonder OpenCPN te openen.


Voorspelling ophalen

Er zijn veel plaatsen waar windverwachting zijn op te halen. Je kunt ze tonen met o.a. zyGrib

 

We installeren eerst zyGrib.

 

Ga naar Stroming in Open Cpn external_link

 


Scroll naar onder en
klik op Windows version
Kies:
zyGrib_win_withmaps2-8.0.1.zip
Of het equivalent voor MacOS

 

 

zyGrib uitpakken

 

Ga naar de downloadmap, zoek de zyGrib file en verplaats naar een
eigen map, bijvoorbeeld C:\Zygrib
Pak uit in deze map. Dan staat er een map “zyGrib_win” in C:\Zygrib

In deze map staat een nog lege map grib en een icoon.
Klik met rechtermuisknop op het icoon en kies: Aan taakbalk vastmaken.
(we willen immers frequent de windvoorspelling ophalen)

Klik op het icoon en teken een gebied op de kaart. Bijvoorbeeld van ca 50° N tot 57° N en 1° W tot 9° O.

Ga naar Bestand en klik op Download Grib

In de pop up kies de instellingen zoals hiernaast en klik op download. Bevestig waar de file datum _nr _.grb.bz2 geplaatst moet worden.
Kies bijv de map C:\Zygrib\zyGrib_win\grib (zie hierboven)

Maak in de Mac een map in Documents bijv Zygribdata

 

Grib bestand in beeld


Na voltooiing van het plaatsen van de download in de map grib wordt het geselecteerde gebied gevuld met windpijlen.

Nu kan zyGrib gesloten worden (onder Bestand)


Dit is op de Mac soms niet
zo zichtbaar, maar de file staat wel in de aangemaakte map

zyGrib    in OpnCPN importeren

 

Klik op     
Kies de gewenste kaart via Kaartgroepen (rechter muisknop) Klik in de linker werkbalk op het icoon van de Grib Plugin

Dan komt dit menu in beeld.

Nu moet OpenCPN weten waar de grib-file is opgeslagen. Klik op het mapje (derde van rechts). Ga naar de map waarin de grib-file is geplaatst en klik op het meest recente bestand en daarna op Openen

De kaart vult zich nu met windpijlen.

Grib Menu


1. De blauwe pijlen bedienen de tijdbalk, de dubbele zet de tijd-animatie aan, de lichtblauwe pijl gaat lopen
2. Met “Now” ga je terug naar de dichtsbijzijnde tijd in de voorspelling.
3. Het vierkantje met “123” vergroot het menu en toont dan de windvoorspelling op de plek van
de cursor.

4. Het wieltje geeft instellingsmogelijkheden. Die staan meestal goed.
5. Het rechter vierkantje werkt vaak niet. Haal de recente grib-files op met het zyGrib icoon in de werkbalk
van het bureaublad.    8
6. Klik op het kruisje om het grib-menu te sluiten, de windinfo wordt dan niet meer getoond.

 

Alternatieve voorspelling ophalen


NB Voor een behouden vaart wil je alle beschikbare data kunnen gebruiken. Dat geldt vooral voor het weerbericht bij een langere tocht!
We halen een grib-file op van de goed onderhouden website van de Zeilvereniging van de Universiteit Twente.

Zygrib. org external_link

en tonen die in OpenCPN.
Uit het aanbod selecteren we in dit voorbeeld Modelgebied kaartje hiernaast

Klik op “Alle data” of “Alleen wind”. Plaats het gedownloade bestand (Harmonie_xy_...datum)
in: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\grib

In MacOS bijv
Bibliotheek > Preferences > opencpn >gribwind


Alternatieve Voorspelling gebruiken


In OpenCPN ga naar de linker menubalk. Klik op het Grib-icoon

Verwijs naar de hiervoor gemaakte map

Stel eventueel met het wieltje (2e van rechts) de doorzichtigheid in.

De site van UT gebruikt
de meest recente gegevens!!!!!

 

Stroming in OpenCPN

Stroming in Open Cpn external_link
 

download NL-current en pak deze uit in Programfiles(x86)>opencpn>tcdata
Je ziet dan de bestanden:
NL_current
NL_current.IDX

Start OpenCPN->kaarten->getijhoogten en stromen en kies
Voeg dataset toe
Ga naar de map tcdata en klik op NL_current.IDX

Klik op Openen en in het OCPN venster weer op
Toepassen en OK

 

Zet in de rechter hamburger vinkjes voor Toon getijpunten en/of Toon getijstromen

 

Actuele stromingsgegevens in gribfiles?

 

 

Die kan je ophalen van een Duitse site
De gegevens worden dagelijks bijgewerkt Let goed op datum en tijd van de file

Ga naar BSH Duitsland external_link en tik in het zoekvenster    strömungsvorhersagen In het venster klik je op Oberflächenströmung für Segler

Scroll wat omlaag en klik op https://filebox.bsh.de/Stroemungsvorhersagen

Dan op grib2

Maak je keuze (meestal Nordsee)

Actuele stromingsgegevens in gribfiles

-db = duitse bocht
-idb= binnenste duitse bocht
-nfi= noord friese wadden
-no= noorzee
-ofi=oost friese wadden

Download delen of alles.
Pak de files uit in een map, bijvoorbeeld: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\gribstroming In MacOSx: Bibliotheek > Preferences > opencpn >gribstroom
Omdat dit grib-files zijn zijn ze te openen met de plugin GRIB.
Klik op het mapje, ga naar de map grib-stroming en kies het bestand
(hier is db gekozen) De stroom sterkte wordt met een kleur weergegeven,
(rood is zwak>oker>geel>groen>blauw is sterk).

In het grib-venster lees je de sterkte bij
de cursor af. Met het schuifje in de tijdbalk
kan je vooruit kijken.

Deze voorspellingen houden rekening met actuele verstoringen van de jaar-voorspelling zoals die in NL-current worden gegeven.
 

OpenCPN-instructiebladen

1. Installeren van OpenCPN
2.0 Je eerste kaarten
2.1 Gebruik van kaartgroepen
2.2 Meer gratis kaarten
3. Nautin Kaart-downloaders
4. Boeien, dieptes, bedieningstijden
5. Aansluiten GPS-muis
6. Gribfiles, stroming
7. Kaarten met bodemprofiel
7.1 Nautin kaarten met Bodemprofiel
8. Meer hardware
9. OpenCPN voor Android of Linux
10. Satellietfoto's in OpenCPN