Open CPN op Laptop

Met Windows of Mac OS

Instructies voor OpenCPN : 8

Meer hardware aansluiten

 

                                         

 


Inleiding


Waarschuwing: Sluit nooit een instrument rechtstreeks aan op je laptop. Bestudeer de manual!!


In instructie 4 hebben we de laptop verbonden met een GPS-muis. Daardoor zagen we in OpenCPN waar we varen. (tevoren hebben we een driver geïnstalleerd zodat de laptop de GPS-muis “begrijpt” en de verbinding veilig wordt gemaakt)


Daarvoor hebben we in OpenCPN de optie Verbindingen geopend en een seriële verbinding gemaakt.
In apparaatbeheer (klik op Windows laptop rechts in het Windows-icoon op de taakbalk) hebben we opgezocht wat het poortnummer is dat we moesten invullen in OpenCPN. 


Op veel jachten zijn sensoren geplaatst.  
De meest voorkomende zijn: 

  • diepte, 
  • windrichting en sterkte, 
  • een log om de snelheid door het water te meten
  • een AIS ontvanger of transponder  ( voeg verbindig toe en zet baudrate op 38400 )

Hoe maken we vijf signalen zichtbaar in OpenCPN op de laptop? 

 

Om meerdere signalen, ieder op z’n beurt, door te geven aan een laptop of tablet wordt meestal gebruik gemaakt van een multiplexer. De multiplexer is galvanisch beveiligd. Daarnaast functioneert ie als buffer van de signalen en hij kan ook filteren. De uitgang gaat via een (beveiligde ) USB-aansluiting of via een WiFi-signaal naar een laptop en/of een tablet.
Dat signaal voeren we via Verbindingen naar OpenCPN.
Het USB signaal gaat net zoals bij de GPS-muis als een seriële aansluiting naar de laptop waarvoor we een poortnummer moeten invoeren.
 

 

 

 

 

 

COM Poortnummer


In apparaatbeheer van de laptop is onder Poorten gevonden dat  de multiplexer op de “virtuele poort” COM3 is aangesloten. 
In OpenCPN: 
       Klik wieltje > Verbindingen> Voeg verbinding toe, vul in 3 in Datapoort. 
Meestal geen veranderingen nodig in de andere velden. 

N.B. OpenCPN is poortgevoelig. Dus altijd dezelfde poorten gebruiken. 
Bij Baudrate: voor GPS 4800 en voor AIS 38400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WiFi signaal toevoegen

 

In de handleiding van de wifi-multipexer of de losse nmea-wifi-bridge kan je vinden welke instellingen beschikbaar zijn om te kunnen communiceren met je software. Meestal is het een hotspot waarmee je laptop of tablet contact kan maken via de eigen netwerk instellingen.

In OpenCPN: wieltje>verbindingen> nieuwe verbinding configureren > NETWERK

Kies een protocol dat door de hotspot wordt aangeboden hier UDP en de overige instellingen die daarbij horen. Laat de vinkjes staan Toepassen en OK

 

 

 

 

 

 

N.B. Multiplexers zijn meestal niet alleen maar doorgeefluik. Ze beschikken over grote functionaliteit om signalen te bufferen, te filteren enz. enz.  En er zijn prima manuals op de installatie-software. De verschillende Nederlandse producenten zijn bovendien heel  behulpzaam!  Ze zijn ook actief op de zeilers-praat-sites

                                

Er zijn Multiplexers met een ingebouwde NMEA -> wifi-functie, maar er zijn ook losse “NMEA naar wifi-bruggen”, die je kan toevoegen aan een solo-instrument of aan de usb-multiplexer. 
Meerdere instrumenten op het schip zijn meestal via een bedraad netwerk aan elkaar gekoppeld. 
Dat kan Seatalk zijn of nieuwere varianten SeatalkNG.  (Raymarine)
Het netwerk verbinden aan een geschikte multiplexer is meestal de beste oplossing om de data van meerdere navigatie instrumenten naar OpenCPN te brengen

Instrumenten          

Kies wieltje > plugins > schakel dashboard in

In de linker werkbalk zie je dan een icoon

               

 

 

 

Klik erop.  In het venster dat dan opkomt kan je met de rechter muisknop voorkeuren kiezen en de naam aanpassen etc.
Met de knop “Toevoegen” kan je meerdere instrumenten en door OpenCPN berekende gegevens tonen.

OpenCPN kan natuurlijk alleen rekenen als de noodzakelijke datastromen ook binnenkomen. 

Teveel instrumenten verkleinen natuurlijk het kaartbeeld. 

Maar klik weer op het icoon van instrumentenpaneel en alles is weer weg!

 

 

 

 

 

 

 

 

OpenCPN op de laptop in de kajuit, maar wat heb je daaraan in de kuip?

 

  1.  Je kan op Android en Windows-tablets OpenCPN installeren (geen iPads) en onafhankelijk van de versie in de kajuit draaien. De data uit de instrumenten kan je via wifi uit je multiplexer doorsturen.
  2. Je kan je laptop-venster “spiegelen” naar een tablet (ook iPads). Daarvoor kan je software gebruiken die via wifi communiceert met je laptop of via een kabel. 

Een veel gebruikt programma is Splashtop (veel varianten)


Meerdere navigatieprogramma’s op je laptop?

Dat kan maar die wil je natuurlijk ook “voeden” met data uit het scheepsnetwerk.


Handig is dan om de COM poort die door de multiplexer is aangemaakt te delen.
Ook daarvoor zijn programma’s beschikbaar (Franson GpsGate is een heel bruikbare)


Je kan dan op je scherm direct overschakelen van OpenCPN naar een van de andere programma’s 
 

OpenCPN-instructiebladen

1. Installeren van OpenCPN
2.0 Je eerste kaarten
2.1 Gebruik van kaartgroepen
2.2 Meer gratis kaarten
3. Nautin Kaart-downloaders
4. Boeien, dieptes, bedieningstijden
5. Aansluiten GPS-muis
6. Gribfiles, stroming
7. Kaarten met bodemprofiel
7.1 Nautin kaarten met Bodemprofiel
8. Meer hardware
9. OpenCPN voor Android of Linux
10. Satellietfoto's in OpenCPN