Open CPN op Laptop

Met Windows of Mac OS

Instructies voor OpenCPN 2:

Meer gratis kaarten ophalen en installeren

 

                                                                     

 


 


Meer kaarten uit  
OpenSeaMap

We hebben in instructie 2.1 in                                    
www.openseamap.org de kaart van de
Noordzee opgehaald.

Aansluitende handige kaarten zijn Baltic,
Channel, Germany-NorthEast,
Niederlande-Binnen en Europa.

Ze moeten na downloaden weer
uitgepakt worden. Doe dat in
C:\KaartenOCPN.

En natuurlijk ieder in een eigen map,
Bijvoorbeeld OostzeeOSM, KanaalOSM
enz

Plaats iedere kaart in een eigen
kaartgroep.Ziedaarvoordevorige


Kaartbestanden toevoegen

Na downloaden van een gezipt kaartbestand het
uitpakken in een map, bijvoorbeeld
KaartenOCPN\ChannelOSM moeten we OpenCPN
laten weten waar die kaartmap staat.

Klik daarvoor op ‘t wieltje en kies Kaarten vervolgens
Kaartbestanden en dan op de knop “Voeg map toe
zie ook instructie 2.1

Kies in C:\KaartenOCPN de map ChannelOSM

Het kan geen kwaad om af en toe de kaartmappen bij
te werken of de database volledig te herbouwen,

En weer klik op Toepassen en als t klaar is op OK.

Als dit goed gegaan is ziet het kaartbeeld er nu zo uit:

 

 

 

RNC kaarten ophalen

RNC zijn rasterkaarten, in feite een scan van een papieren kaart.

OpenCPN heeft een vaste plugin Kaartdownloader.
Ga via Gereedschap of wieltje naar Opties. Kies Kaarten en dan Kaartdownloader

Zorg dat Selecteer Catalogus gekozen is
Klik op Nieuwe Catalogus toevoegen

klik dan op de + voor ChartCatalogs
Klik op The Netherlands OSM Raster Charts
Tik in het venster Kaartmap C:\KaartenOCPN\NL-RNC
en klik op OK

In het volgende menu klikken op Bijwerken.                             
Wacht even… en klik dan op tabblad Download kaarten

Ga met de muis boven de lijst staan en klik recht en kies
Selecteer alles
en klik dan op Geselecteerde kaarten downloaden
en …… : heb geduld!!!

Als alle kaartjes zijn opgehaald, klik op Toepassen
(de kaarten worden toegevoegd), en daarna op OK

 


De RNC kaarten toevoegen

We hebben RNC kaarten opgehaald en in deze in de map C:\KaartenOPCN\NL-RNC gezet.
Deze moeten nu nog herkend worden door OpenCPN.
Ga daarvoor weer naar t wieltje ->Kaarten->Kaartbestanden.
Kies Voeg map toe en kies dan in de pc C:\KaartenOPCN\NL-RNC
Maak ook weer een kaartgroep voor deze kaarten, zodat je ze apart kan kiezen.
Klik Toepassen en OK


Het NL-RNC kaartbestand heeft geen boeien.
Dus gebruik dan altijd het Nautin boeienbestand als kaartlaag.
Zie instructie 4 hoe je Nautin boeien in OpenCPN krijgt. 

Na alle voorgaande stappen uitgevoerd te hebben, staan er nu meerdere kaartbestanden
en kaartgroepen op de laptop. Check dat onder de rechtermuisknop.

Mis je een kaart? Of lees je dat de groep leeg is? Controleer of alle stappen hebt gedaan:
1. Wel een kaartgroep gemaakt voor die kaart en de kaart toegevoegd?
2. De kaart wel opgehaald maar niet toegevoegd?
3. De kaart wel toegevoegd maar daarna niet op Toepassen geklikt? 


ENC Kaarten

Inleiding RNC versus ECN
De hiervoor opgehaalde Raster kaarten zijn eigenlijk niets anders dan scans van een papieren kaart,
gerangschikt op het geo-coordinatennet. Sommige plaatjes beslaan een heel groot gebied en andere slechts
een klein gebiedje uit dat grote gebied. Die zijn dus als het ware ingezoomd, dan zien we meer details, zoals
bijvoorbeeld de boeien als de kaartenmaker die tenminste heeft ingetekend. Ze worden aangeduid met
Raster Navigational Charts, RNC. (De NL-RNC heeft geen boeien meegekregen)

Daarnaast bestaan Electronic Navigational Charts of vector kaarten. Ze zijn ook gebaseerd op papieren
kaarten. Maar alle informatie van die kaart is vertaald en kan je vaak oproepen of juist wegfilteren. Alle
landen moeten zgn Inland ENC ’ s maken, die kan je alleen lezen met speciale software zoals o.a. met
OpenCPN. Er zijn veel voordelen bij het maken en onderhouden van ENC’s. Ook voor gebruikers zijn er
voordelen maar er zijn ook gevaren bij onzorgvuldige tochtvoorbereiding.

Lees hierover meer: Verschil tussen raster en vectorkaarten external_link
 

 

ENC Kaarten

In de Kaartencatalogus van de Kaartdownloader zag je al The Netherlands Inland ENC Chart
Die je daar kon ophalen. Maar wij gaan in deze instructie direct naar de bron: RWS

Vaarweginformatie external_link
Leuk om de tekst te lezen…

Scroll naar beneden naar Downloads en klik helemaal rechts op de > achter Zeeland om die te downloaden.
Idem voor Port of Rotterdam en als die is opgehaald, halen we Nederland, excl Zeeland, ook op.

Plaats Zeeland in KaartenOCPN\Zeeland-ENC. En de andere twee in \NL-ENC
Voeg de kaarten toe aan de Kaartbestanden van Open CPN (klik wederom op Toepassen en OK)
Klik op alle ENC kaarten voorbereiden. Dat duurt weer even….

en maak een Kaartgroep met de naam NL-ENC en Zeeland. Omdat Zeeland wekelijks wordt bijgewerkt is het
handig die apart te houden.

Sluit OpenCPN en open opnieuw!

 

Voorbeeld gebruik ENC kaart

Kies met de rechter muisknop Kaartgroepen en NL-ENC.
Dit is dus een “vectorkaart”.
Soms duurt het erg lang voordat de laptop de vele kaartjes wil tonen.
Ga naar Den Helder.
Bij sterk inzoomen blijven de namen van, bijv de kades goed te lezen.
Ga naar Harlingen en zoom in. Bij een zekere mate van inzoomen worden de boeien getoond.
Bij nog verder inzoomen blijven de teksten goed leesbaar.

Klik op de rechter hamburger en haal onder Vectorkaarten het vinkje weg voor Toon tekst.
Zet het vinkje weer terug. Kijk wat er gebeurt met de andere gegevens.

Dus bij vectorkaarten kan in OpenCPN gekozen worden wat er wel/niet wordt getoond.

NB Bij uitzoomen zien we geen boeien meer. Als we de Nautin boeien hebben opgehaald
kunnen we ervoor kiezen deze ook over een uitgezoomde vectorkaart te blijven tonen.

Vectorkaarten Waddenzee 

Ook Zeeland en Waddenzee zijn vectorkaarten
Ga eerst op een overzichtskaart naar bijvoorbeeld de Westerschelde  of Vliestroom voordat je X-ENC kiest.
Deze kaarten tonen dieptes en die kan je met de rechterhamburger wel of niet laten tonen.

De kaarten worden wekelijks (!) geupdate. 
Haal dus voordat je daar gaat varen het laatste bestand op. 

Gebruik daarvoor het protocol uit Instructie 4 blad 13!

 

 

 

 

 

Vectorkaart Zeeland

Ook Zeeland is een vectorkaart
Ga eerst op een overzichtskaart naar bijvoorbeeld de Westerschelde voordat je NL-ENC kiest.
Deze kaart toont dieptes en die kan je met de rechterhamburger wel of niet laten tonen.

De Zeelandkaart wordt wekelijks (!) geupdate.
Haal dus voordat je daar gaat varen het laatste bestand op.

Gebruik daarvoor het protocol uit Instructie 4 

 

                            

Kaarten huishouding

Het kan voorkomen dat je de plaats van een kaartenmap wilt veranderen.
Dat kan, maar OpenCPN moet dat wel weten! Dus dan moet je in Kaarten-
>Kaartbestanden de nieuwe plaats aangeven
Eerst een bestand selecteren en op Selectie weghalen klikken en dan weer
op Voeg map toe en de nieuwe locatie inbrengen.

Op die manier kan je OpenCPN ook naar een SD kaart of USB stick sturen.


 

OpenCPN-instructiebladen

1. Installeren van OpenCPN
2.0 Je eerste kaarten
2.1 Gebruik van kaartgroepen
2.2 Meer gratis kaarten
3. Nautin Kaart-downloaders
4. Boeien, dieptes, bedieningstijden
5. Aansluiten GPS-muis
6. Gribfiles, stroming
7. Kaarten met bodemprofiel
7.1 Nautin kaarten met Bodemprofiel
8. Meer hardware
9. OpenCPN voor Android of Linux
10. Satellietfoto's in OpenCPN